Renovering

Stürup Byg tilbyder en gennemgribende renovering af huset, som både kan sænke dit energiforbrug, udnytte husets areal bedre, samt forbedre ejendommens facade og fremtoning

Ved større renoveringer kræves en byggetilladelse samt dokumentation for at arbejdet er udført korrekt. Stürup Byg hjælper dig med ansøgning om eventuel byggetilladelse og de dokumenter som skal vedlægges.

Skal køkkenet renoveres eller udskiftes, gulvene repareres, slibes eller skiftes. Skal der nye lofter. Skal døre eller vinduer repareres – så klarer vi også det.

KONTAKT FAGLÆRT HÅNDVÆRKER
Ring til Stürup Byg og få en faglært håndværker til at stå for byggeprojektet, så du sikrer dig professionelt og energivenligt tømrerarbejde. Vi beskæftiger kun faglært arbejdskraft, der arbejder på overenskomstmæssige vilkår.

Vi er beliggende i Helsinge, men udføre renoverings opgaver i Hillerød, Helsingør og hele Nordsjælland, samt København.

Kontakt os og få en snak om hvilken løsning, der er den rigtige for dig og som er mulig i din bolig.